Respon a la pregunta del mes!

Des del punt de vista de les infraestructures del pdI, en quin aspecte ambiental caldria incidir més en els propers anys?

Consulta la nota de premsa de la Jornada oberta del pdI, 29 d’octubre

Ja està disponible la nota de premsa emesa per l’ATM de la darrera Jornada oberta del Pla Director d’Infraestructures, del passat 29 d’octubre.

  Nota de premsa Jornada (29/10/2019)

All
0