Documentació tècnica

Documents d’interès

Pla Director d’Infraestructures 2021-2030

 
Variació construcció d’habitatges 2010 – 2017
 
Variació de l’índex de motorització 2010-2017 (turismes / 1.000 habitants)
 
Variació de la densitat de població 2011-2018 (%)
 
Variació població 2011 – 2018