Participa-hi

En l’elaboració d’un document com és el pdI, és molt important disposar d’un ampli coneixement tècnic de diferents professionals. És per això que s’han constituit una serie de grups de treball tècnic, en els quals s’han recollit les opinions qualificades de les diferents persones.

L’opinió dels viatgers també és clau per millorar les infraestructures del nostre territori. Per això s’ha dissenyat un procés de participació ciutadana, de manera que es puguin recollir les opinions i seves inquietuds respecte les infraestructures, de bona part de la ciutadania.

En el marc del procés d’elaboració del pdI s’està duent a terme participació a diferents nivells.

Des de l’ATM duem a terme la participació en diferents nivells: