Resultats de la Pregunta del Mes de novembre

La Pregunta del Mes de novembre ha estat resposta per un total de 150 persones, al llarg del mes de novembre / desembre de 2019.

De les 5 opcions de resposta, la ciutadania ha considerat que “l’ampliació de la cobertura territorial” i “la modernització i manteniment de la xarxa actual” esdevenen les dues grans prioritats de futur del sistema ferroviari, i juntes acumulen el 81% dels vots. La diferencia entre les dues opcions més votades és baixa, ja que en termes absoluts és de sols 10 persones.

Les altres 3 opcions han estat força poc recolzades. “La reducció del dèficit d’explotació”, només ha rebut dos vots.

 

Us animem a respondre la d’aquest mes!